2017: Nieuw jaar, verdere groei

De jaarwisseling ligt achter ons en een nieuw jaar is begonnen! We hopen dat u/jij hebt genoten met de mensen om u heen. Wij wensen u en jullie allemaal een jaar toe met veel blijdschap, inspiratie, vooruitgang en goede onderwijsresultaten! Ook in dit jaar kunt u op ons rekenen.

Benieuwd naar wat wij bieden? Kijk dan onder diensten.

Over ons

Ons bedrijf verzorgt onderwijsondersteunende diensten mét bijbehorende producten op het basis – en voortgezet onderwijs in regio Utrecht in Nederland.

Een voorbeeld van ons werk:
Wij bieden bijvoorbeeld leerlingbegeleiding aan. Scholen voor speciaal onderwijs geven aan dat ze behoefte hebben aan begeleiding van zorgleerlingen in samenwerking met de betrokken partijen. Wij gaan dan om de tafel met ouders, school, gemeente, jeugdzorg en eventueel de GGZ om geschikt onderwijs te kunnen bieden samen met de leerkrachten. Daarnaast verzorgen wij ook remedial teaching (RT) aan deze zorgleerlingen. Deze RT is systematisch opgezet en ontwikkeld in overeenstemming met de schoolmethodes. Onze leerlingen gaan duidelijk vooruit!

Naast zo'n leerlingbegeleiding, kunt u ons ook vragen voor bijles, huiswerkbegeleiding, CITO - Training en hulp bij het afstuderen op het Hoger Onderwijs.

Ons Concept

Aan de basis van onze dienstverlening ligt een probleem-oplossende benadering (Brown-Chidsey, 2007). Vanuit onze visie op verantwoord leiderschap geven in het onderwijs, werken we met onze opdrachtgever naar een antwoord op de vraag. Voor het monitoren van leervorderingen, gebruiken wij Curriculum-Based Measurement (CBM). Hiermee meten we vooraf, tussentijds en na afloop van de interventie.

Onze werkwijze
Hoe gaan wij te werk?

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Om te achterhalen wat wij voor u kunnen betekenen, starten wij allereerst met een kennismakingsgesprek.

Stap 1
Stap 2

Offerte op maat

Voordat wij beginnen met de besproken werkzaamheden bespreken we met u het plan met offerte op maat.

Onderzoek met programma

Bij een specifieke vraag doen we voor-onderzoek. Aan de hand daarvan ontwikkelen we een persoonlijk onderwijsprogramma voor u.

Stap 3
Stap 4

Uitvoeren

Samen gaan we het programma uitvoeren en streven naar resultaat!

Evaluatie

Na afloop van de werkzaamheden gaan we evalueren hoe het is gegaan en wat er allemaal beter kan.

Stap 5Wat bieden wij:

Heeft u als school begeleiding nodig op leerling – en leerkrachtniveau? Of kunt u als moeder een programma werkwoordsspelling goed gebruiken voor uw kind? Inmiddels bieden wij verschillende diensten en producten:

 • Bijles, huiswerkbegeleiding en CITO-Training (regulier B.O.)
  Bent u op zoek naar begrijpend lezen voor uw dochter in groep 8? Dan gaan wij vooraf eerst met u in gesprek over de precieze vraag. Ook doen wij onderzoek naar schoolresultaten en overleggen wij met de leerkracht. Daarna ontwikkelen wij een persoonlijk programma, wat wij samen met uw kind doorlopen. Zo'n programma kan bestaan uit de volgende thema's.

  • Aandacht
  • Concentratie
  • Woordenschat
  • Leesdoelen en soorten teksten
  • Zinsbouw-en betekenis
  • Begrijpen van vragen en opdrachten
  • Onderdelen van een tekst
  • Tekststructuur
  • Leesstrategieën
 • Leerling – en huiswerkbegeleiding (regulier V.O.)
 • Individuele leerlingbegeleiding (S.B.O. Cluster 4)
 • Begeleiding bij het schrijven van een afstudeerscriptie en afstuderen (H.B.O.)

Pakketten

Een pakket bestaat uit maandelijkse contact - en ontwikkeltijd en uitvoeringsuren. Het kennismakingsgesprek vooraf met het opstellen van het bijbehorende begeleidingsplan is kosteloos. De ontwikkeltijd gebruiken wij voor het op maat maken van uw persoonlijk programma. Tijdens de uitvoeringsuren is onze medewerker bij u thuis. Achteraf kunt u uw mening over onze diensten aangegeven in de eindevaluatie.

 • Pakket A: (4 uur). 2 sessies van 2 uur. € 120,-
 • Pakket B: (7,5 uur). 3 sessies van 2,5 uur. € 225,-
 • Pakket C: (10 uur). 4 sessies van 2,5 uur. € 300,-

*Van BTW zijn onze klanten officieel vrijgesteld.

Onze kenmerken

 • Een zorgvuldig uitgedacht concept over onderwijs, leiderschap en dienstverlening
 • Oog voor de persoon én een hoog streven naar kwaliteit en resultaat
 • Korte lijnen met management en onderwijsgevenden
 • Wetenschap op de werkvloer
 • Betekenisvolle data bij de werkwijze van school
 • Leerlijnen op maat voor individuele leerlingen
 • Systematische monitoring van leerlingvorderingen met behulp van CBM
 • Duidelijke rapportages met zinvolle implicaties

Kwaliteit dienstverlening

Met onze opdrachtgevers kunnen we terugkijken op een goed 2015. Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar inzet!

Wat zeggen onze opdrachtgevers over onze dienstverlening?